Gwarancja przechowywania majątku w banku

BFG

Bankowy Fundusz gwarancyjny - gwarantuje nam ,że jeśli ban upadnie to odzyskamy pieniądze do kwoty 100 000€

Ryzyko Straty

Jeżeli przechowujesz wszystkie swoje oszczędności na depozycie bankowym lub masz taki zamiar, zapewne nieraz pomyślałeś: Co jeśli bank zbankrutuje? Czy stracę wówczas całe swoje oszczędności?

Banki zapewniają, że ich sytuacja finansowa jest bardzo dobra i klienci nie mają powodów do obaw. Ma to pewne odzwierciedlenie w rzeczywistości – ciągle pojawiają się nowe oddziały banków, a na ulicach często jest ich więcej niż sklepów spożywczych. Niemniej jednak kryzysy dotykają także dużych podmiotów gospodarczych. Przykładem jest bankructwo jednej z największych amerykańskich instytucji finansowych – banku Lehman Brothers, we wrześniu 2008 roku. Wydarzenie to jest uznawane za jedną z głównych przyczyn kryzysu finansowego w ostatnich latach.

Ustaliliśmy zatem, że bank może ogłosić bankructwo. Faktem jest jednak, że takie sytuacje są bardzo rzadkie.

W Polsce od 1989 roku upadło łącznie 6 banków komercyjnych, przy czym od 2000 r. żaden bank komercyjny nie ogłosił upadłości.

Warto mimo wszystko zastanowić się, co by się stało, gdyby instytucja finansowa, w której zdeponowaliśmy nasze oszczędności, zbankrutowała.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny na Ratunek

Instytucją, która odpowiada za bezpieczeństwo depozytów w krajowych bankach komercyjnych i spółdzielczych (tj. z siedzibą na terytorium RP), jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W momencie, gdy bank złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, BFG wypłaca klientom zwrot kapitału ulokowanego w banku wraz z odsetkami do łącznej wartości nieprzekraczającej równowartości 100 000 euro.

Zasady udzielonej ochrony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny:

  • ochroną objęte są środki pieniężne należące zarówno do osób fizycznych jak i firm,
  • podstawą gwarancji jest suma środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach bankowych (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowych) jednej osoby w danym banku,
  • bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni depozyty złotowe i walutowe, ale wypłaca należności w złotych,
  • wypłaty powinny być dokonane w ciągu jednego miesiąca od momentu zawieszenia działalności banku. Poszkodowani klienci banku mają 5 lat na zgłoszenie się do Biura Funduszu i odebranie należnych im oszczędności,
  • lista banków objętych ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego znajduje się pod 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Część depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (np. depozyty przekraczające 100 tys. euro) może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, w ramach postępowania upadłościowego.

Jeżeli dysponujesz naprawdę dużą kwotą pieniędzy, warto pomyśleć o ochronie kapitału poprzez ulokowanie oszczędności na kilku lokatach w różnych bankach. Dlaczego? Po pierwsze prawdopodobieństwo, że kilka komercyjnych banków upadnie w podobnym czasie jest bliskie zeru. Po drugie, jeżeli ulokujesz mniej niż 100 000 euro w każdym banku, to nawet w przypadku niewyobrażalnej sytuacji, jaką jest bankructwo kilku komercyjnych instytucji finansowych naraz, na pewno otrzymasz całość zdeponowanego kapitału.

Tu może wspomnę o posiadaniu majątku. Polecam inwestycje w kruszce i grunty, bo one chronią przed inflacją.

Może napiszę czym ona jest:

Inflację można określić w wielu zdaniach:

  • wzrost poziomu cen,
  • podatek emisyjny,
  • spadek wartości pieniądza,
  • drukowanie kolejnych banknotów,
  • spłacanie długu państwa,

Na lokacie jak mamy 3,5 % rocznie to nie zarobimy jeśli inflacja była np. też 3,5% czy wyższa. O tym ludzie często nie wiedzą,że na lokatach się nie zarabia tylko chroni częściowo przed inflacją.

Jeśli chcemy mieć ochronę przed inflacją polecam zacząć inwestować grunty inwestycyjne i metale szlachetne. Są to 2 najbezpieczniejsze formy oszczędzania i inwestowania oraz proszę uważać na fundusze inwestycyjne i pochodne produktów , są to ryzykowane produkty, a jak ostanie ponad 10 lat pokazało są to też oszustwa i obecnie można z pieniędzy wpłaconych na TU z polisami odzyskać środki, więcej na http://grupatf.com.pl/polisy

Inwestycje w grunty inwestycyjne od 300 zł miesięcznie Inwestycje w metale szlachetne

Pomoc/Czat na żywo
preloader